Novetats sobre convenis

Circulars informatives

2024

12/06/2024 | Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del Sector de la Indústria Siderometal·lúrgica - SMI 2024
11/06/2024 | Acord de la  Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del Sector del Comerç del Metall - SMI 2024
08/06/2024 | Correcció d'errades del Conveni col·lectiu d'empreses de mediació d'assegurances privades
29/05/2024 | Correcció d'errades del Conveni col·lectiu interprovincial del sector de la indústria d'hostaleria i turisme de Catalunya
29/05/2024 | Conveni col·lectiu de treball d’àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya del sector de bugaderies industrials 2021-2025 - Acta de la Comissió Paritària
27/05/2024 | Conveni col·lectiu de treball de Magatzemistes de Fusta de la província de Barcelona pels anys 2023 - 2025
16/05/2024 | Conveni col·lectiu de l'ensenyament privat de Catalunya sostingut totalment o parcialment amb fons públics - Revisió salarial 2023
08/05/2024 | Conveni  col·lectiu de treball del Sector de les Indústries de la Fusta de la província de Barcelona pels anys 2023 - 2025
03/05/2024 | Conveni col·lectiu general d'àmbit estatal per al sector d'entitats d'assegurances, reassegurances i mútues col·laboradores amb la Seguretat Social - Taules definitives 2023 i inicial 2024
03/05/2024 | Conveni col·lectiu estatal d'arts gràfiques, manipulats de paper, manipulats de cartó, editorials i indústries auxiliars - Modificació de l'article 7.3.1 Salari base
26/04/2024 | Calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2025
25/04/2024 | Conveni col·lectiu de treball  per a les indústries de fabricació de prefabricats de formigó i derivats del ciment - Taules definitives 2023
25/04/2024 | Conveni col·lectiu de treball del comerç del vidre, pisa, ceràmica i similars de Catalunya pels anys 2023 - 2025
24/04/2024 | Modificació de l'Ordre EMT/290/2023, de 22 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2024
16/04/2024 | Conveni col·lectiu de treball del  sector de la Indústria Flequera de la província de Barcelona- Taules salarials definitives per a l'any 2023
12/04/2024 | Conveni col·lectiu general de treball de la indústria tèxtil i de la confecció - Taules salarials per a l'any 2023
09/04/2024 | Conveni col·lectiu de recuperació i reciclatge de residus i matèries primeres secundàries - taula salarial per a l'any 2024
09/04/2024 | Conveni col·lectiu estatal d'empreses de consultoria, tecnologies de la informació i estudis de mercat i de l'opinió pública - Actualització taules salarials 2024
06/04/2024 | Conveni col·lectiu d'àmbit estatal de la indústria de producció audiovisual (tècnics) per a l'any 2024
03/04/2024 | Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona - Calendari laboral per a l'any 2024
26/03/2024 | Conveni col·lectiu de treball per al sector del comerç de mobles de Catalunya - Taules 2024
23/03/2024 | Conveni col·lectiu estatal del sector d'indústries càrnies | Taules definitives 2023
23/03/2024 | Conveni col·lectiu nacional d'empreses d'enginyeria, oficines d'estudis tècnics, inspecció, supervisió i control tècnic i de qualitat | Taules 2024
19/03/2024 | Acord de la Comissió Paritària del conveni col·lectiu de treball del sector de magatzemistes de la fusta, relatiu al calendari laboral per a l'any 2024.
15/03/2024 | Acord de la Comissió Paritària del conveni col·lectiu de treball de les Indústries de la Fusta de la província de Barcelona, relatiu al calendari laboral per a l'any 2024
14/03/2024 | Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona- Taules salarials per als anys 2022 i 2023
12/03/2024 | Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona- Taules 2024
06/03/2024 | Conveni col·lectiu de treball del sector de Comerç  de materials de la construcció - Taules salarials 2024
06/03/2024 | Conveni col·lectiu de treball del sector  d’Indústries de prefabricats de formigó i derivats del ciment - Taules salarials 2022
26/02/2024 | Conveni col·lectiu de treball de cuirs, repussats, marroquineria i similars de Catalunya per l'any 2023
22/02/2024 | Conveni col·lectiu de treball de Catalunya de residències, centres de dia i llars residències per a l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual, per l'any 2023
22/02/2024 | Modificació del VIII Conveni col·lectiu marc estatal de serveis d'atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció de l'autonomia personal
22/02/2024 | Acord de revisió salarial dels anys 2021, 2022 i 2023, i taules salarials definitives de 2023 del Conveni col·lectiu estatal per al sector de majoristes i importadors de productes químics industrials i de drogueria, perfumeria i annexos
20/02/2024 | Aportacions al Pla de Pensions del Sector de la Construcció
16/02/2024 | Publicació de la revisió salarial dels anys 2021, 2022 i 2023 del Conveni col·lectiu general de la indústria química
07/02/2024 | Salari mínim interprofessional per a l'any 2024
01/02/2024 | Acta de la Comissió Paritària relativa a les taules salarials de l’any 2024 del Conveni col·lectiu de treball del sector d’oficines i despatxos de Catalunya
31/01/2024 | Dictamen de la Comissió mixta relatiu a la interpretació del permís retribuït del Conveni General de la Indústria Química
25/01/2024 | Signada la Revisió salarial per a l'any 2023 del Conveni Col·lectiu general de treball de la indúsria tèxtil i de la confecció
19/01/2024 | Signat el  Conveni col·lectiu de treball de les indústries de la fusta de la  província de Barcelona 
18/01/2024 | Aplicació de la clàusula de garantia salarial de l'article 38 del XX Conveni General de la Indústria Química (CGIQ)
17/01/2024 | Acta de la reunió extraordinària del XX Conveni General de la Indústria Química per a l'aplicació de la clàusula de garantia salarial
01/04/2024 | Conveni col·lectiu autonòmic de l’ensenyament privat de Catalunya sostingut totalment o parcialment amb fons públics | Revisió salarial per a l’any 2023

2023

21/12/2023 | Conveni col·lectiu de treball de les indústries de la fusta de la  província de Barcelona - Preacord, signat pendent de publicar
22/11/2023 | Conveni Col·lectiu de Treball del sector del comerç de materials de construcció de la província  de Barcelona pels anys 2023-2024
22/11/2023 | Acord del Conveni col·lectiu de treball del sector de  transport de mercaderies per carretera i logística de la província de Barcelona per als anys 2023 - 2025
15/11/2023 | Conveni col·lectiu d'empreses de mediació d'assegurances privades pels anys 2023 - 2026
09/11/2023 | CORRECCIÓ D’ERRADES - Conveni col·lectiu de treball del Comerç de  cansaladers-xarcuters, carnissers, menuts comestibles i detallistes de volateria, ous i caça per als anys 2023-2024
03/11/2023 | Conveni col·lectiu general de treball de la indústria tèxtil i de la confecció- Taules 2022 i 2023
30/10/2023 | Conveni Col·lectiu d’Oficines i Despatxos de Catalunya 2022-2024
22/09/2023 | Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç de mobles de Catalunya 2023-2024
21/09/2023 | Conveni col·lectiu de treball del sector de Indústries de l'oli i els seus derivats pels anys 2022 - 2024
21/09/2023 | Acord parcial del Conveni del sector del Comerç de cansaladers-xarcuters, carnissers,  menuts comestibles i detallistes de volateria, ous i caça pels anys  2020-2022
18/09/2023 | Acord relatiu a l'actualització de les taules salarials, corresponents a l'any 2023, de la província de Barcelona del Conveni col·lectiu general del sector de la construcció
13/09/2023 | Signatura del Conveni Col·lectiu d’Oficines i Despatxos de Catalunya 2022-2024
25/07/2023 | Acord del Conveni Col·lectiu d'Oficines i Despatxos de Catalunya
24/07/2023 | Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics - Incorporació Disposició transitòria cinquena
14/07/2023 | Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics - Taules salarials 2022 i 2023
12/07/2023 | Conveni col·lectiu estatal per a les empreses de gestió i mediació immobiliària - Taules salarials definitives 2022 i taules 2023
28/06/2023 | Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç del metall 
26/06/2023 | Conveni  col·lectiu de treball del sector de xocolates per als anys 2022 - 2024
19/06/2023 | Conveni col·lectiu estatal per a les empreses del comerç de flors i plantes - Revisió salarial 2021 i 2022
19/06/2023 | Acta de la Comissió paritària del III Conveni col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut
19/06/2023 | Acord de la Comissió Paritària del conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona.
16/06/2023 | Acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per als anys 2013-2018
15/06/2023 | Actes del Conveni col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut
15/06/2023 | Acord parcial de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu per a les empreses comercials de serveis d'empaquetats, enfaixat i qualsevol altra manipulació de productes propietat de tercers
15/06/2023 | Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç de la pell de la província de Barcelona per als anys 2022-2024
14/06/2023 | Conveni col·lectiu autonòmic d’ensenyament i formació no reglada - Taules 2023 i 2024
13/06/2023 | Calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2024
09/06/2023 | Conveni de serveis d'atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció de l'autonomia personal 2019 - 2025
09/06/2023 | Conveni col·lectiu del sector de grans magatzems pels anys 2023 - 2026
02/06/2023 | Taules salarials provisionals per a l'any 2023 del conveni col·lectiu de treball del sector de confiteria, pastisseria i brioixeria de Barcelona i província
01/06/2023 | Modificació del Conveni col·lectiu interprovincial del sector de la indústria d’hostaleria i turisme
01/06/2023 | Acord parcial de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya, referent a l’increment salarial del salari mínim interprofessional
30/05/2023 | Publicació del Calendari laboral 2023 del Conveni de la construcció de la província de Barcelona 
23/05/2023 | Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d’edificis i locals de Catalunya per als anys 2022 a 2025
18/05/2023 | Conveni col·lectiu nacional d'empreses d'enginyeria, oficines d'estudis tècnics, inspecció, supervisió i control tècnic i de qualitat - Taules 2023
16/05/2023 | Conveni col·lectiu estatal de les empreses de seguretat -Adaptació taules SMI 2023
15/05/2023 | Conveni col·lectiu de treball del sector de la Indústria flequera - Taules 2022
15/05/2023 | Conveni col·lectiu estatal d'estacions de servei - Taules 2023
12/05/2023 | Correcció d'errades del Conveni col·lectiu del sector del comerç tèxtil per als anys 2022-2024
04/05/2023 | Conveni col·lectiu estatal del sector d'indústries càrnies - Correcció d'errades taules 2023
18/04/2023 | Conveni col·lectiu dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut - Acta de la Comissió paritària
07/04/2023 | Conveni col·lectiu estatal del sector d'indústries càrnies 2021-2023 - contingut econòmic per a l'any 2023
07/04/2023 | Conveni col·lectiu estatal regulador de les relacions laborals entre els productors d'obres audiovisuals i els actors que presten serveis en aquestes - Taules 2023 i modificació Annex I
23/03/2023 | Conveni col·lectiu de treball del sector de bugaderies industrials 2021-2025
22/03/2023 | Conveni col·lectiu estatal per les indústries del curtit, corretges i cuirs industrials i curtició de pells per pelleteria fins al 2025
21/03/2023 | Conveni col·lectiu de recuperació i reciclatge de residus i matèries primeres secundàries - Taula salarial 2023
21/03/2023 | Conveni col·lectiu per a despatxos de tècnics tributaris i assessors fiscals - Taula salarial 2022
21/03/2023 | Conveni col·lectiu estatal de gestories administratives - Taula salarial 2022
14/03/2023 | Conveni col·lectiu de treball del sector de majoristes de fruites, verdures i hortalisses,  plàtans i patates de la província de Barcelona per a l’any 2022
10/03/2023 | Conveni col·lectiu d'Entitats d'assegurances, reassegurances i mútues col·laboradores amb la seguretat social - Taules 2022 - 2023
10/03/2023 | Conveni col·lectiu d'empreses d'enginyeria, oficines d'estudis tècnics, inspecció, supervisió i control tècnic i de qualitat per als anys 2021 - 2024
10/03/2023 | Conveni col·lectiu estatal d'estacions de servei per als anys 2022 - 2024
10/03/2023 | Conveni col·lectiu nacional d'universitats privades, centres universitaris privats i centres de formació de postgraduats -  Modifica diversos articles
07/03/2023 | Conveni col·lectiu de treball de supermercats i autoserveis d’alimentació de Catalunya per als anys 2022-2025
06/03/2023 | Signada la revisió de les taules salarials de 2022 i 2023 del Conveni de la indústria tèxtil i la confecció
31/01/2023 | Conveni col·lectiu del sector del comerç tèxtil per als anys 2022-2024
26/01/2023 | Acord parcial sobre la Quota 2023 a la Fundació Laboral de la Construcció
20/01/2023 | Conveni col·lectiu de treball de les indústries de la fusta de la  província de Barcelona | Calendari laboral per a l’any 2023
20/01/2023 | Publicació del  Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç del metall de la província de Barcelona 
19/01/2023 | Indústria de la Construcció| Acord relatiu a l'actualització de les taules salarials, corresponents a l'any 2022, de la província de Barcelona
13/01/2023 | Publicació del XIX del Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona
13/01/2023 | Signatura del Conveni Indústria Metal·logràfica de Catalunya
05/01/2023 | Conveni col·lectiu interprovincial del sector de la indústria d’hostaleria i turisme de Catalunya 2022 - 2024

2022

28/12/2022 | Conveni col·lectiu de treball del sector de magatzemistes de la fusta  de la província de Barcelona | Calendari laboral per a l’any 2023
21/12/2022 | Signatura del XIX del Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona
20/12/2022 | Signatura del Conveni de Comerç del Metall de la Província de Barcelona
14/12/2022 | Conveni col·lectiu estatal d'empreses de seguretat per al període 2023-2026
17/11/2022 | Conveni Col·lectiu de la Construcció | Nou mail de la Comissió Paritària i model de recol·locació del treballador del contracte indefint adscrit a obra
09/11/2022 | Calendari laboral 2023 del Conveni de la construcció de la província de Barcelona (PENDENT DE PUBLICACIÓ)
28/10/2022 | Preacord Conveni Comerç del Metall de la Província de Barcelona
26/10/2022 | Desconvocada la vaga de la Indústria del sector metall
17/10/2022 | Que cal fer davant de la convocatòria de vaga del 27 i 28 d'octubre
10/10/2022 | Comunicat de la situació de la negociació del sector metall
15/09/2022 | Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut | Actualitza taules Annex 3 per a 2021-2022
14/09/2022 | Situació de la negociació dels convenis per a la Indústria Siderometal·lúrgica i del Conveni de comerç del metall de la província de Barcelona
12/09/2022 | Conveni col·lectiu de treball de perruqueries, centres d'estètica i bellesa de Catalunya per als anys 2021, 2022 i 2023. (Idèntic al publicat el 25/03/2022)
19/07/2022 | Modificació del XXIII Conveni col·lectiu nacional d'autoescoles
16/07/2022 | Correcció d'errades del Conveni col·lectiu de treball del sector d'indústries càrnies | Conveni 2021 - 2023, més annex V
14/07/2022 | Conveni col·lectiu del cicle integral de l'aigua de Catalunya | Anys 2021-2024
14/07/2022 | Conveni col·lectiu del cicle de comerç de paper i arts gràfiques - Revisió salarial per a l'any 2022
13/07/2022 | Conveni col·lectiu d'àmbit estatal de jardineria 2021 - 2024
13/07/2022 | Conveni col·lectiu de treball del sector d'indústries càrnies | Conveni 2021 - 2023
11/07/2022 | Publicació de  la clàusula de revisió salarial del Conveni de la Indústria Siderometal·lúrgica
17/06/2022 | Acord signat en relació amb la clàusula de revisió salarial del Conveni de la Indústria Siderometal·lúrgica
10/06/2022 | Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics - Acords de modificació
09/06/2022 | Conveni col·lectiu dels establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques - Modificació 
02/06/2022 | Conveni col·lectiu d'àmbit estatal per a despatxos de tècnics tributaris i assessors fiscals |  Taules 2021 i 2022
02/06/2022 | Última hora de la Negociació del Conveni  d’Indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona
24/05/2022 | Conveni col·lectiu de treball del sector de transport mecànic de viatgers | 2019 - 2023
24/05/2022 | Conveni col·lectiu de treball per a oficines de farmàcia | 2020 - 2022
24/05/2022 | CORRECCIÓ D'ERRADES del Conveni col·lectiu del sector del comerç de Catalunya a subsectors i empreses sense conveni propi
20/05/2022 | Conveni col·lectiu de treball del sector de remolcadors de trànsit interior i exterior de ports | Taules 2020 i 2021
20/05/2022 | Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics -Taules 2022 i modificació del VII Conveni
17/05/2022 | Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries de fabricació de prefabricats de formigó i derivats del ciment | Taules definitives 2021
17/05/2022 | Conveni col·lectiu general del sector de la construcció - Nova regulació del contracte indefinit adscrit a obra
13/05/2022 | Conveni col·lectiu general de treball de la indústria tèxtil i de la confecció | Revisió 2021 i taules 2022
06/05/2022 | Conveni col·lectiu estatal del sector de desinfecció, desinsectació i desratització 2021 - 2023
06/05/2022 | Conveni col·lectiu estatal per a les empreses de gestió i mediació immobiliària | Taules 2021 i 2022
06/05/2022 | Conveni col·lectiu de treball de perruqueries, centres d'estètica i bellesa | Taules 2022 i 2023
28/04/2022 | Calendari de festes laborals a Catalunya per a l'any 2023
11/04/2022 | Conveni col·lectiu estatal regulador de les relacions laborals entre els productors d'obres audiovisuals i els actors que presten serveis en aquestes - Taules salarials 2022
09/04/2022 | Conveni col·lectiu general d'àmbit estatal per al sector d'entitats d'assegurances, reassegurances i mútues col·laboradores amb la Seguretat Social - Taules salarials 2022
04/04/2022 | Conveni col·lectiu d’aparcaments, estacionaments regulats de superfície, garatges, serveis de rentat i greixatge de vehicles - Taules salarials 2022
04/04/2022 | Conveni col·lectiu del sector de grans magatzems | Aplicació de l'apartat 1 de l'article 24
04/04/2022 | Conveni col·lectiu nacional d'autoescoles 2020 - 2023
04/04/2022 | Correcció d'errades de les taules salarials corresponents a l'any 2021, de la província de Barcelona del Conveni col·lectiu general del sector de la construcció.
29/03/2022 | Conveni del comerç majorista de  fruites, verdures, hortalisses, plàtans i patates per a l'any 2021
25/03/2022 | Conveni col·lectiu de treball de perruqueries, centres d'estètica i bellesa de Catalunya per als anys 2021, 2022 i 2023
24/03/2022 | Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç de mobles de Catalunya 2021-2022
21/03/2022 | Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i  obres públiques |  quota empresarial per a l'any 2022 a la Fundació Laboral de la Construcció
18/03/2022 | Conveni col·lectiu interprovincial del sector de la indústria d'hostaleria i turisme - Acta de la Comissió paritària
09/03/2022 | Conveni col·lectiu de treball de marroquineria, cuirs, repussats i similars pels anys 2021 - 2022
09/03/2022 | Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc | Acord de la Comissió paritària
02/03/2022 | Conveni col·lectiu nacional d'universitats privades, centres universitaris privats i centres de formació de postgraduats - Modificació conveni i taules salarials 2022
02/03/2022 | Conveni col·lectiu del sector d'empreses d'enginyeria i oficines d'estudis tècnics -  pròrroga d'ultraactivitat
21/02/2022 | Conveni col·lectiu marc del sector de la distribució de majoristes d’alimentació 2021 - 2022
10/02/2022 | Conveni col·lectiu estatal d'arts gràfiques, manipulats de paper, manipulats de cartó, editorials i indústries auxiliars | Correcció d'errades taules 2022
09/02/2022 | Conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual - Revisió taules salarials
07/02/2022 | Conveni col·lectiu del sector del comerç de Catalunya per a subsectors i empreses sense conveni propi pels anys 2021 - 2022
07/02/2022 | Conveni col·lectiu de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques de Catalunya - Modifica art. 4
28/01/2022 | Conveni de la indústria tèxtil i de la confecció | Taules 2021 i 2022 (Signat pendent de publicar)
26/01/2022 | Costos Salarials Indústria Siderometal·lúrgica Província de Barcelona per al 2022
24/01/2022 | Conveni col·lectiu de les indústries de la fusta | Calendari laboral per a l’any 2022
21/01/2022 | Conveni de magatzemistes de la fusta | Calendari laboral per a l'any 2022
21/01/2022 | Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria flequera de la província de Barcelona per als anys 2020-2021
» Circulars 2021
» Circulars 2020
» Circulars 2019