Novetats sobre convenis

Relació de circulars informatives

2020

26/11/2020 | Conveni col·lectiu estatal de les empreses de seguretat per a l'any 2021
05/11/2020 | Conveni de la construcció i obres públiques - Calendari laboral 2021
20/10/2020 | Conveni col·lectiu del sector del comerç d’òptica al detall
19/10/2020 | Conveni col·lectiu de fruits secs de Barcelona, Girona i Lleida
24/07/2020 | Desconvocades les aturades patronals del 27 i 28 de juliol 
16/07/2020 | Conveni del sector de la distribució de majoristes d'alimentació de Catalunya
10/07/2020 | Correcció errades del Conveni per al sector d'entitats d'assegurances, reassegurances i mútues
30/06/2020 | Modificació del calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2020
22/06/2020 | I Conveni col·lectiu autonòmic d’ensenyament i formació no reglada de Catalunya
18/06/2020 | Conveni col·lectiu de treball de marroquineria, cuirs, repussats i similars
18/06/2020 | Conveni col·lectiu del comerç de Catalunya per a subsectors i empreses sense conveni propi
17/06/2020 | Calendari de festes laborals per a l'any 2021
12/06/2020 | Conveni col·lectiu del comerç de mobles de Catalunya 2019 -2020
05/06/2020 | Acord parcial del Conveni col·lectiu dels establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis clíniques
13/05/2020 | Taules 2020 | Conveni indústria tèxtil i de la confecció
20/04/2020 | Correcció d'errades - Calendari de festes locals per a l'any 2020
15/04/2020 | Conveni del transport de mercaderies per carretera i logística 2011 - 2023
05/03/2020 | Conveni col·lectiu general de treball de la indústria tèxtil i de la confecció - Correcció d'errades
03/03/2020 | Conveni col·lectiu estatal d'arts gràfiques, manipulats de paper, manipulats de cartó, editorials i indústries auxiliars - Taules 2020 
03/03/2020 | Conveni col·lectiu de treball del sector de comerç de materials de construcció
03/03/2020 | Conveni Col·lectiu de la Indústria tèxtil i de la confecció | Taules 2020 | Signades pendent de publicar
02/03/2020 | Conveni de Transport de Mercaderies per Carretera i Logística de Barcelona. (Signat pendent de publicació)
24/02/2020 | Conveni de comerç de materials de construcció - Taules 2020
14/02/2020 | Conveni col·lectiu d'oficines i despatxos 2019 - 2021
14/01/2020 | Conveni col·lectiu per a les empreses de gestió i mediació immobiliària 2019-2021
05/01/2020 | Conveni col·lectiu de l'ensenyament privat de Catalunya sostingut totalment o parcialment amb fons públics - Taules 2019

2019

17/06/2019 | Calendari de festes laborals per a l'any 2020
11/06/2019 | Conveni de perruqueries, centres d'estètica i bellesa
03/06/2019 | Conveni col·lectiu d'entitats d'assegurances, reassegurances i mútues col·laboradores amb la Seguretat Social
03/06/2019 | Conveni de l'ensenyament privat de Catalunya sostingut totalment o parcialment amb fons públics
29/05/2019 | Conveni d'establiments sanitaris d'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis clíniques
22/05/2019 | Conveni de la indústria de la construcció i obres públiques - Taules 2019
08/05/2019 | Correcció d'errades del Conveni de perruqueries, centres d'estètica i bellesa
03/05/2019 | Conveni col·lectiu estatal d'estacions de servei
11/04/2019 | Conveni col·lectiu d'indústries càrnies
11/04/2019 | Conveni del comerç de peix fresc i congelat
01/03/2019 | Conveni d'empreses de seguretat - Acord modificació
01/03/2019 | Conveni de pastes, paper i cartró
05/03/2019 | Conveni dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris
05/03/2019 | Conveni d'empreses de seguretat - Sentència TS
13/03/2019 | Conveni de les empreses de remolcadors de trànsit interior i exterior de port
13/03/2019 | Conveni col·lectiu nacional d'autoescoles
19/03/2019 | Conveni de la indústria tèxtil i de la confecció (signat pendent de publicació)
29/03/2019 | Conveni de recuperació i reciclat de residus i matèries primeres secundàries
29/03/2019 | Conveni d'empreses de treball temporal
29/03/2019 | Conveni de la indústria de la construcció i obres públiques 2017 - 2021