Novetats sobre convenis

Circulars informatives

2023

23/03/2023 | Conveni col·lectiu de treball del sector de bugaderies industrials 2021-2025
22/03/2023 | Conveni col·lectiu estatal per les indústries del curtit, corretges i cuirs industrials i curtició de pells per pelleteria fins al 2025
21/03/2023 | Conveni col·lectiu de recuperació i reciclatge de residus i matèries primeres secundàries - Taula salarial 2023
21/03/2023 | Conveni col·lectiu per a despatxos de tècnics tributaris i assessors fiscals - Taula salarial 2022
21/03/2023 | Conveni col·lectiu estatal de gestories administratives - Taula salarial 2022
14/03/2023 | Conveni col·lectiu de treball del sector de majoristes de fruites, verdures i hortalisses,  plàtans i patates de la província de Barcelona per a l’any 2022
10/03/2023 | Conveni col·lectiu d'Entitats d'assegurances, reassegurances i mútues col·laboradores amb la seguretat social - Taules 2022 - 2023
10/03/2023 | Conveni col·lectiu d'empreses d'enginyeria, oficines d'estudis tècnics, inspecció, supervisió i control tècnic i de qualitat per als anys 2021 - 2024
10/03/2023 | Conveni col·lectiu estatal d'estacions de servei per als anys 2022 - 2024
10/03/2023 | Conveni col·lectiu nacional d'universitats privades, centres universitaris privats i centres de formació de postgraduats -  Modifica diversos articles
07/03/2023 | Conveni col·lectiu de treball de supermercats i autoserveis d’alimentació de Catalunya per als anys 2022-2025
06/03/2023 | Signada la revisió de les taules salarials de 2022 i 2023 del Conveni de la indústria tèxtil i la confecció
31/01/2023 | Conveni col·lectiu del sector del comerç tèxtil per als anys 2022-2024
26/01/2023 | Acord parcial sobre la Quota 2023 a la Fundació Laboral de la Construcció
20/01/2023 | Conveni col·lectiu de treball de les indústries de la fusta de la  província de Barcelona | Calendari laboral per a l’any 2023
20/01/2023 | Publicació del  Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç del metall de la província de Barcelona 
19/01/2023 | Indústria de la Construcció| Acord relatiu a l'actualització de les taules salarials, corresponents a l'any 2022, de la província de Barcelona
13/01/2023 | Publicació del XIX del Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona
13/01/2023 | Signatura del Conveni Indústria Metal·logràfica de Catalunya
05/01/2023 | Conveni col·lectiu interprovincial del sector de la indústria d’hostaleria i turisme de Catalunya 2022 - 2024

2022

28/12/2022 | Conveni col·lectiu de treball del sector de magatzemistes de la fusta  de la província de Barcelona | Calendari laboral per a l’any 2023
21/12/2022 | Signatura del XIX del Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona
20/12/2022 | Signatura del Conveni de Comerç del Metall de la Província de Barcelona
17/11/2022 | Conveni Col·lectiu de la Construcció | Nou mail de la Comissió Paritària i model de recol·locació del treballador del contracte indefint adscrit a obra
09/11/2022 | Calendari laboral 2023 del Conveni de la construcció de la província de Barcelona (PENDENT DE PUBLICACIÓ)
28/10/2022 | Preacord Conveni Comerç del Metall de la Província de Barcelona
26/10/2022 | Desconvocada la vaga de la Indústria del sector metall
17/10/2022 | Que cal fer davant de la convocatòria de vaga del 27 i 28 d'octubre
10/10/2022 | Comunicat de la situació de la negociació del sector metall
15/09/2022 | Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut | Actualitza taules Annex 3 per a 2021-2022
14/09/2022 | Situació de la negociació dels convenis per a la Indústria Siderometal·lúrgica i del Conveni de comerç del metall de la província de Barcelona
12/09/2022 | Conveni col·lectiu de treball de perruqueries, centres d'estètica i bellesa de Catalunya per als anys 2021, 2022 i 2023. (Idèntic al publicat el 25/03/2022)
19/07/2022 | Modificació del XXIII Conveni col·lectiu nacional d'autoescoles
16/07/2022 | Correcció d'errades del Conveni col·lectiu de treball del sector d'indústries càrnies | Conveni 2021 - 2023, més annex V
14/07/2022 | Conveni col·lectiu del cicle integral de l'aigua de Catalunya | Anys 2021-2024
14/07/2022 | Conveni col·lectiu del cicle de comerç de paper i arts gràfiques - Revisió salarial per a l'any 2022
13/07/2022 | Conveni col·lectiu d'àmbit estatal de jardineria 2021 - 2024
13/07/2022 | Conveni col·lectiu de treball del sector d'indústries càrnies | Conveni 2021 - 2023
11/07/2022 | Publicació de  la clàusula de revisió salarial del Conveni de la Indústria Siderometal·lúrgica
17/06/2022 | Acord signat en relació amb la clàusula de revisió salarial del Conveni de la Indústria Siderometal·lúrgica
10/06/2022 | Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics - Acords de modificació
09/06/2022 | Conveni col·lectiu dels establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques - Modificació 
02/06/2022 | Conveni col·lectiu d'àmbit estatal per a despatxos de tècnics tributaris i assessors fiscals |  Taules 2021 i 2022
02/06/2022 | Última hora de la Negociació del Conveni  d’Indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona
24/05/2022 | Conveni col·lectiu de treball del sector de transport mecànic de viatgers | 2019 - 2023
24/05/2022 | Conveni col·lectiu de treball per a oficines de farmàcia | 2020 - 2022
24/05/2022 | CORRECCIÓ D'ERRADES del Conveni col·lectiu del sector del comerç de Catalunya a subsectors i empreses sense conveni propi
20/05/2022 | Conveni col·lectiu de treball del sector de remolcadors de trànsit interior i exterior de ports | Taules 2020 i 2021
20/05/2022 | Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics -Taules 2022 i modificació del VII Conveni
17/05/2022 | Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries de fabricació de prefabricats de formigó i derivats del ciment | Taules definitives 2021
17/05/2022 | Conveni col·lectiu general del sector de la construcció - Nova regulació del contracte indefinit adscrit a obra
13/05/2022 | Conveni col·lectiu general de treball de la indústria tèxtil i de la confecció | Revisió 2021 i taules 2022
06/05/2022 | Conveni col·lectiu estatal del sector de desinfecció, desinsectació i desratització 2021 - 2023
06/05/2022 | Conveni col·lectiu estatal per a les empreses de gestió i mediació immobiliària | Taules 2021 i 2022
06/05/2022 | Conveni col·lectiu de treball de perruqueries, centres d'estètica i bellesa | Taules 2022 i 2023
28/04/2022 | Calendari de festes laborals a Catalunya per a l'any 2023
11/04/2022 | Conveni col·lectiu estatal regulador de les relacions laborals entre els productors d'obres audiovisuals i els actors que presten serveis en aquestes - Taules salarials 2022
09/04/2022 | Conveni col·lectiu general d'àmbit estatal per al sector d'entitats d'assegurances, reassegurances i mútues col·laboradores amb la Seguretat Social - Taules salarials 2022
04/04/2022 | Conveni col·lectiu d’aparcaments, estacionaments regulats de superfície, garatges, serveis de rentat i greixatge de vehicles - Taules salarials 2022
04/04/2022 | Conveni col·lectiu del sector de grans magatzems | Aplicació de l'apartat 1 de l'article 24
04/04/2022 | Conveni col·lectiu nacional d'autoescoles 2020 - 2023
04/04/2022 | Correcció d'errades de les taules salarials corresponents a l'any 2021, de la província de Barcelona del Conveni col·lectiu general del sector de la construcció.
29/03/2022 | Conveni del comerç majorista de  fruites, verdures, hortalisses, plàtans i patates per a l'any 2021
25/03/2022 | Conveni col·lectiu de treball de perruqueries, centres d'estètica i bellesa de Catalunya per als anys 2021, 2022 i 2023
24/03/2022 | Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç de mobles de Catalunya 2021-2022
21/03/2022 | Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i  obres públiques |  quota empresarial per a l'any 2022 a la Fundació Laboral de la Construcció
18/03/2022 | Conveni col·lectiu interprovincial del sector de la indústria d'hostaleria i turisme - Acta de la Comissió paritària
09/03/2022 | Conveni col·lectiu de treball de marroquineria, cuirs, repussats i similars pels anys 2021 - 2022
09/03/2022 | Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc | Acord de la Comissió paritària
02/03/2022 | Conveni col·lectiu nacional d'universitats privades, centres universitaris privats i centres de formació de postgraduats - Modificació conveni i taules salarials 2022
02/03/2022 | Conveni col·lectiu del sector d'empreses d'enginyeria i oficines d'estudis tècnics -  pròrroga d'ultraactivitat
21/02/2022 | Conveni col·lectiu marc del sector de la distribució de majoristes d’alimentació 2021 - 2022
10/02/2022 | Conveni col·lectiu estatal d'arts gràfiques, manipulats de paper, manipulats de cartó, editorials i indústries auxiliars | Correcció d'errades taules 2022
09/02/2022 | Conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual - Revisió taules salarials
07/02/2022 | Conveni col·lectiu del sector del comerç de Catalunya per a subsectors i empreses sense conveni propi pels anys 2021 - 2022
07/02/2022 | Conveni col·lectiu de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques de Catalunya - Modifica art. 4
28/01/2022 | Conveni de la indústria tèxtil i de la confecció | Taules 2021 i 2022 (Signat pendent de publicar)
26/01/2022 | Costos Salarials Indústria Siderometal·lúrgica Província de Barcelona per al 2022
24/01/2022 | Conveni col·lectiu de les indústries de la fusta | Calendari laboral per a l’any 2022
21/01/2022 | Conveni de magatzemistes de la fusta | Calendari laboral per a l'any 2022
21/01/2022 | Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria flequera de la província de Barcelona per als anys 2020-2021
» Circulars 2021
» Circulars 2020
» Circulars 2019