Acta de la reunió extraordinària del XX Conveni General de la Indústria Química per a l'aplicació de la clàusula de garantia salarial

Us adjuntem l'Acta que recull els acords adoptats sobre la Revisió Salarial 2021 – 2023 en el XX Conveni General de la Indústria Química, en la reunió celebrada aquest mateix matí.

Aplicació de la clàusula de garantia salarial prevista en l'article 38 del XX Conveni General de la Indústria Química per als anys 2021, 2022 i 2023. Respecte al tractament dels nous ingressos i després d'una llarga negociació, no ha estat possible arribar a un acord amb els sindicats, per tant, s'ha d'aplicar la revisió salarial prevista en l'article 38 del CGIQ.

En conseqüència, la revisió a efectuar serà del 10,3% sobre la Massa Salarial Bruta de les empreses, havent d'abonar-se els nous valors que procedeixen amb efectes des de l'1 de gener de 2024. Tot això de conformitat amb el segon paràgraf de l'article 38 del XX CGIQ.

Sobre la negociació del pròxim Conveni Col·lectiu us comuniquem que s'ha fixat la data del 15 de febrer per a constituir la Comissió Negociadora i ja us anirem informant del desenvolupament de la negociació.

 

Accediu al text