Conveni col·lectiu del sector de grans magatzems pels anys 2023 - 2026

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la resolució de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu del sector de grans magatzems.

Codi de conveni: 99002405011982

Data de publicació: 09/06/2023

Àmbit temporal: La vigència general del present conveni s'iniciarà a partir de primer de gener de 2023, finalitzant el 31 de desembre de 2026 excepte per a les matèries que tinguin una vigència específica expressada en el mateix conveni. Els efectes econòmics de les taules salarials entraran en vigor el primer de gener de 2023, excepte disposició expressa continguda en el mateix conveni.

Increment Salarial Fix.

Any 2023: les Taules definitives recollides en l'article 24 d'aquest conveni col·lectiu s'han incrementat en un 4,5% respecte a l'any anterior, i tindran efectes des de l'1 de gener d'aquest exercici.

Durant els exercicis 2024, 2025 i 2026 s'aplicaran, amb data d'efectes de l'1 de gener de cada any els següents increments fixos a les Taules definitives recollides en l'article 24 d'aquest conveni col·lectiu:

Any 2024: 4,5%.

Any 2025: 3%.

Any 2026: 2%.

Increment variable anual en funció d'evolució de vendes del sector (article 25)

Jornada màxima: La jornada de treball efectiu màxima laboral convencional anual, a partir de l'1 de gener de 2023 serà de 1770 hores de treball efectiu.

» Per accedir al text del conveni, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org