CORRECCIÓ D'ERRADES del Conveni col·lectiu del sector del comerç de Catalunya a subsectors i empreses sense conveni propi

Us informem que s'ha publicat en el DOGC, la CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EMT/162/2022, de 4 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu del sector del comerç de Catalunya a subsectors i empreses sense conveni propi, per als anys 2020 a 2022.

Codi de conveni: 79000285011999

Data de publicació: 24/05/2022

Correcció d'errades:

1. A la pàgina 1, a la denominació del Conveni col·lectiu, i més específicament al codi del conveni, on diu:

“(codi de conveni núm. 79000285011994)”,

ha de dir: “(codi de conveni núm. 79001495011999)”

2. A la pàgina 26, a “Annex distribució de grups”, on finalitza, s'ha d'afegir:

“Distribució de grups per aplicar al sector de joguines i cotxets de nen de la província de Barcelona.

Als efectes salarials per al sector de joguines i cotxets de nen de la província de Barcelona, s'estableix aquesta redistribució per grups i llocs de treball.

3. A la pàgina 29, a l'Annex II, “Taules salarials 2022” se substitueix per la següent, degudament rectificada.

» Per accedir a la Correcció d'errades, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org