Conveni col·lectiu de treball de perruqueries, centres d'estètica i bellesa | Taules 2022 i 2023

Us informem que s'ha publicat en el DOGC, RESOLUCIÓ EMT/1269/2022, de 28 d'abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de treball de perruqueries, centres d'estètica i bellesa de Catalunya, relatiu a l'adequació de les taules salarials per al 2022 i 2023.

Codi de conveni: 79002515012006

Data de publicació: 06/05/2022

Acord: es reuneix la representació de la vigent Comissió paritària, com a conseqüència de procedir a adequar les taules salarials 2022 i 2023 del conveni publicat al DOGC amb data 25 de març (núm. 8634) i això com a conseqüència que amb data 23 de febrer de 2022 es publica al BOE RD 152/2022 de 22 de febrer sobre SMI per a l'any 2022 i que repercuteix a les taules del 2023. En conseqüència, es rectifiquen les taules salarials per a l'any 2022 de conformitat amb l'annex I i les taules salarials per a l'any 2023 de conformitat amb l'annex II

» Per accedir a les taules salarials , cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org