Conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual - Revisió taules salarials

Us informem que publicat en el DOGC la resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Mesa negociadora, relatiu a la revisió de les taules salarials.

Codi de conveni: 79000805011995

Data publicació: 09/02/2022

Àmbit territorial: Aquest Conveni col·lectiu afecta a les empreses i els centres de treball que, inclosos en l'àmbit funcional definit en l'article anterior, estan situats en el territori de Catalunya.

Acord:

Modificar les taules salarials de les persones afectades pel Conveni, a excepció de la categoria de peó que continua regint-se pel Conveni col·lectiu vigent, en la forma que s'indica a les taules annexes.

Les empreses procediran a la regularització de taules al mes següent a la publicació i disposaran de tres mesos per abonar els endarreriments a partir de la data de publicació d'aquest acord al DOGC que substitueix a qualsevol acord anterior.

» Per accedir el text amb la revisió de les taules salarials, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org