Relacions Laborals

Dins d’aquest apartat hi ha continguts privats per als associats a la Cecot. Per accedir als continguts | Registra’t
Novetats sobre convenis

202416/05/2024 | Conveni col·lectiu de l'ensenyament privat de Catalunya sostingut totalment o parcialment amb fons públics - Revisió salari...

En aquest apartat podeu consultar els convenis, acords i pactes assolits en procediments de negociació col.lectiva, publicats en el DOGC, el...

Calendari laboral

En aquest apartat podeu consultar les festes generals i locals a Catalunya, les fetes de les Comunitats Autònomes, i també us podeu descarre...

Cercadors de normativa

Et facilitem l'accés a la relació de cercadors de normativa que poden ajudar-te a resoldre la major part dels dubtes que et puguin sorgir.Bu...

Contractació laboral i SS

Entenem que existeix un contracte de treball quan una persona presta un servei per compte d’una altra, sota la direcció i organització d’aqu...

A efectes de llicències i permisos retribuïts, reproduïm un quadre explicatiu de parentesc per consanguinitat o afinitat.GRAUSTITULAR / CÒNJ...

Quadre de dietes i assignacions per despeses de locomoció, manutenció i estada que queden exemptes de gravamen les assignacions per aquestes...

IPC

Aquesta secció permet accedir fàcilment a tota la informació relativa al Índex de Preus de Consum (IPC). Càlcul de variacions de l'Índex de ...

El salari mínim per a qualssevol activitats en l'agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treball...

En aquesta secció trobaràs la llista de les ordenances laborals de convenis col.lectiu dels ordenades per ordre alfabètic amb un enllaç per ...