Relacions Laborals

Relacions laborals

Les relacions laborals i tot el que comporten suposa un percentatge important del temps de gestió en una empresa.

Des de la Cecot procurem incorporar tots els serveis bàsics però sobretot estar al dia en matèria de normatives o tendències per tal d'orientar i donar recolzament de manera personalitzada als responsables laborals de les empreses o als professionals associats a la nostra entitat. 

Informa't ara!

Més serveis per a empreses

Si no trobes aquella informació que necessites en aquest apartat, consulta els nostres serveis o truca'ns al 93 736 11 00.

Promptuari laboral

L’objectiu d’aquesta publicació ha estat el de recollir en un únic document de consulta, les qüestions d’ús habitual com

Grau de parentesc

A efectes de llicències i permisos retribuïts, reproduïm un quadre explicatiu de parentesc per consanguinitat o afinitat

Locomoció, manutenció i estada

Quadre de dietes i assignacions per despeses de locomoció, manutenció i estada que queden exemptes de gravamen les assig