Acord del Conveni Col·lectiu d'Oficines i Despatxos de Catalunya

Us informem de l'Acord subscrit divendres passat en la mediació en el Departament de Treball sobre la negociació del Conveni Col·lectiu d'Oficines i Despatxos de Catalunya.

Acord de mediació del Conveni Col·lectiu d'Oficines i Despatxos de Catalunya

Després d'una llarga negociació i un procés de Mediació en el Departament d'Empresa i Treball, les patronals i l'organització sindical han aconseguit l'acord següent, que inclou les següents matèries rellevants:

Increments salarials:

• Per a l'any 2022: 4%

• Per a l'any 2023: 4%

• Per a l'any 2024: 3%

Revisió salarial per a 2023 i 2024 (AENC):

En cas que l'IPC interanual de desembre sigui superior al 4% el 2023 o al 3% el 2024, s'aplicarà un increment addicional de l'1% sense efectes retroactius.

Compensació i absorció:

Els increments salarials pactats no seran compensables ni absorbibles en un 50% en salaris que no aconsegueixin, en còmput global, els 28.145,02 euros per al 2022, 29.270,82 € per al 2023 i 30.148,95 € per al 2024.

Contractació:

• Contracte eventual: es podrà realitzar per una durada màxima de 12 mesos.

• Contracte fix-discontinu: es podrà realitzar a temps parcial sense limitacions.

Compensació treball a distància i teletreball:

Es fixa la quantitat de 1,5 € per dia efectiu de treball a distància o teletreball per a les despeses addicionals derivades d'aquest tipus de treball. 

Entrada en vigor a partir de la publicació del conveni i actualitzable.

Jornada de treball:

• Per a l'any 2022: es mantenen les 1764 hores.

• A partir de 2023: 1760 hores.

L'acord també inclou altres matèries com el període de prova, l'excedència voluntària, la jubilació forçosa, el treball continuat amb pantalles, entre altres, que ja estaven preacordades per la Comissió Negociadora abans de la Mediació.

Descarregar l'Acta
Descarregar l'Acord

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Assessorament Laboral | Josep M. Bosch i Miquel Campmany | laboral@cecot.org