Última hora de la Negociació del Conveni d’Indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona

En referència a les notícies publicades a la premsa sobre la sentència del TSJC per la Demanda de Conflicte Col·lectiu presentada per la part sindical contra la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM), amb relació al que disposa  l’article 41 del Conveni  d’Indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona, us informem que encara s'està pendent de rebre la notificació de la sentència.

Les informacions en premsa ens avancen el resultat i per això, des de la UPM ens indiquen que estudiaran les possibles línies d’actuació: Valoració del recurs que correspongui, la decisió de recórrer o no, o demanar al Tribunal un possible aclariment de l’esmentada resolució, informant-nos de quina ha estat la decisió presa.

Mentrestant, amb el coneixement extraoficial de la sentència, recordar-vos que els membres de la Comissió negociadora, van concloure que la revisió tècnica havia de ser del 4% i que aquest percentatge formaria part de les taules que s’havien de negociar per a l’any 2022. El percentatge d’increment que s’acordés per a l’any 2022 es publicaria amb unes taules salarials úniques, com s’ha fet des de fa molts anys.
Us enllacem la circular emesa amb data 21 de gener comunicant la possibilitat de fer un pagament “a compte conveni”, si fos el cas, amb possibilitat de signatura d’acords amb la representació legal dels treballadors. L’esmentada revisió tècnica havia de ser sense efectes retroactius i aplicable a partir del dia 1 de gener del 2022, segons consta en la referida clàusula de garantia salarial, sense que en cap moment restem obligats a publicar taules. 

 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org