Conveni col·lectiu estatal del sector d'indústries càrnies - Correcció d'errades taules 2023

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la Resolució, per la qual es corregeixen errors en la de 28 de març de 2023, per la qual es registren i publiquen els annexos de contingut econòmic per a l'any 2023.

Codi de conveni: 99000875011981

Data de publicació: 04/05/2023

Advertits errors en el text dels annexos de contingut econòmic per a l'any 2023 del Conveni col·lectiu estatal del sector d'indústries càrnies 2021-2023, registrat i publicat per Resolució de la Direcció General de Treball, de 28 de març de 2023, en el BOE núm. 83, de 7 d'abril.

Aquesta Direcció General resol procedir a la rectificació dels citats errors:

• Pàgina 51063, ha de substituir-se l'annex 4 Vacances pel text que enllacem.

• Pàgina 51064, s'ha substituït la taula de l'annex 5 - Taula provisional de salaris per a 2023 (2,50%) - D'1 de gener a 31 de desembre de 2023

→ Per accedir el nou text de l'annex 4 i les noves taules salarials, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org