Conveni del comerç majorista de fruites, verdures, hortalisses, plàtans i patates per a l'any 2021

Us informem que s'ha publicat en el BOP, la resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de majoristes de fruites, verdures i hortalisses, plàtans i patates de la província de Barcelona per a l’any 2021.

Codi de conveni: 08002875011995

Data publicació: 29/03/2022

Àmbit territorial: El present Conveni serà d'àmbit provincial, encara que la seu central de les empreses no hi radiqui.

Vigència: El present Conveni tindrà una vigència d’un any des de l'1 de gener fins al 31 de desembre del 2021

Jornada laboral (art.21): 

Mercabarna: La jornada laboral per a Mercabarna és de 40 hores setmanals en 5 dies de treball.

Mancomunitat Mercavallés: 1.792 hores de treball efectiu anual.

Província (Resta d'àmbit): La jornada laboral anual serà de 1.800 hores de treball efectiu, en sis dies de treball a la setmana.

Retribucions: S'acorda per a l'any 2021 un increment salarial sobre les taules salarials del 2020 d'un 2,00% i amb efectes de 1.01.2021. Tot de conformitat amb les taules salarials dels annexos I i II.

Per als menors de 18 anys, s’estableix un salari mínim garantit per el present Conveni de 2021 de:

Mercabarna: 229,52 EUR a la setmana

Mercavallés: 219,27 EUR a la setmana

Resta d’ àmbits: 218,88 EUR a la setmana

Revisió salarial: En el supòsit que hi hagi diferència entre l'IPC nacional 2021 publicat per l'INE amb límit al 3% i l'increment pactat en aquest conveni ( 2,00%), aquesta es consolidarà en taules a partir del 31 .12./2021 i amb efectes de 1.01.2022. Perquè això faci efecte, la comissió paritària es reunirà durant la primera quinzena del mes de gener 2022 per determinar l'actualització de les taules salarials 2021

 

» Per accedir el text del conveni, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org