Conveni col·lectiu autonòmic d’ensenyament i formació no reglada - Taules salarials 2023 i 2024

Us informem que s'ha publicat en el DOGC, la resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació dels acords de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu autonòmic d’ensenyament i formació no reglada de Catalunya, relatius a la regulació de la categoria de monitor i a les taules salarials 2023 i 2024.

Codi de conveni: 79100215012020

Data de publicació: 14/06/2023

Acords:

Definició de les categories

Grup 4

Personal de serveis generals

Nivell IV. Monitor: és la persona treballadora que, amb la capacitació adequada i/o experiència acreditada, exerceix tasques d'atenció i assistència a alumnes i usuaris en actes o programes formatius o culturals.

Taules salarials

Signatura de les taules salarials per a l'any 2023-2024

Es presenta la confecció de les noves taules salarials per a l'any 2023-2024 i després de la revisió i comprovació es procedeix a la signatura

» Per accedir al text del conveni, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org