Correcció d'errades del Conveni col·lectiu de treball del sector d'indústries càrnies | Conveni 2021 - 2023

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la resolució per la qual es corregeixen errors en la de 14 de juny de 2022, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu estatal del sector d'indústries càrnies.

Codi de conveni: 99000875011981

Data de publicació: 16/07/2022

Correcció: Advertits errors en el text del Conveni col·lectiu estatal del sector d'indústries càrnies, registrat i publicat per Resolució de la Direcció General de Treball de 14 de juny de 2022 en el BOE núm. 167, de 13 de juliol. 

Aquesta Direcció General resol procedir a la rectificació dels citats errors. S'ha de substituir el text complet del Conveni col·lectiu pel següent text, adjuntant l'annex V corresponent a les taules salarials de 2021 i 2022.

» Per accedir el text del conveni amb l'annex V, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org