Circulars 2021

16/12/2021 | Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i  obres públiques | Calendari laboral per a l’any 2022
16/12/2021 | Conveni col·lectiu general de treball de la indústria tèxtil i de la confecció
15/12/2021 | Conveni col·lectiu estatal de les empreses de seguretat - Taules 2021
13/12/2021 | Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries de la fusta per als anys 2021 i 2022
09/12/2021 | Conveni col·lectiu estatal d'arts gràfiques, manipulats de paper, manipulats de cartó, editorials i indústries auxiliars 2021-2022
09/12/2021 | Acord d'actualització de les taules salarials, corresponents a l'any 2021, de la província de Barcelona del Conveni col·lectiu general del sector de la construcció
23/11/2021 | Conveni col·lectiu general d'àmbit nacional per al sector d'aparcaments i garatges
28/10/2021 | Conveni col·lectiu d'ensenyament i formació no reglada
27/09/2021 | Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics 
27/09/2021 | Conveni col·lectiu per al sector de majoristes i importadors de productes químics industrials i de drogueria, perfumeria i annexos 2021 - 2023
21/09/2021 | Conveni col·lectiu autonòmic d'ensenyament i formació no reglada - Treball a distància
20/09/2021 | Conveni de comerç de materials de construcció per als anys 2021 i 2022
09/09/2021 | Correcció d'errades del Conveni col·lectiu d'ensenyament i formació no reglada de Catalunya
06/09/2021 | Conveni del comerç de flors i plantes 2021 - 2023
30/07/2021 | Signat el Conveni col·lectiu de les indústries de la fusta 2021 - 2022
19/07/2021 | Publicat el XX Conveni de la Indústria Química
30/06/2021 | Calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2022
11/06/2021 | Conveni col·lectiu del sector de Grans Magatzems 2021 - 2022
20/05/2021 | Conveni col·lectiu de la Indústria de la Producció Audiovisual (Tècnics) - Taules 2021
11/05/2021 | Conveni de la Indústria Química (Signat pendent de publicació)
10/05/2021 | Conveni col·lectiu del sector de serveis funeraris i gestió de cementiris 2020 - 2023
07/05/2021 | Conveni col·lectiu del Comerç metall 2020 - 2021 
04/05/2021 | Conveni d’ensenyament i formació no reglada
26/04/2021 | Conveni col·lectiu interprovincial del sector de la indústria d’hostaleria i turisme
21/04/2021 | Conveni col·lectiu de treball de supermercats i autoserveis d’alimentació
18/03/2021 | Conveni col·lectiu del comerç metall 2020 - 2021 Pendent de publicar
10/03/2021 | Conveni col·lectiu nacional del cicle de comerç del paper i arts gràfiques
12/02/2021 | Ordre TSF/35/2021 de Modificació de l'Ordre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2021
28/01/2021 | Conveni del comerç de cansaladers, xarcuters, carnissers, menuts comestibles i detallistes de volateria, ous i caça
26/01/2021 | Conveni del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per als anys 2020-2021
22/01/2021 | Modificació de l'Ordre TSF/204/2020, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya
21/01/2021 | Conveni de les indústries de fabricació de prefabricats de formigó i derivats del ciment - Taules
15/01/2021 | Conveni col·lectiu de magatzemistes de la fusta - Calendari 2021
15/01/2021 | Conveni col·lectiu de treball de les indústries de la fusta - Calendari 2021