Acta de la Comissió paritària del III Conveni col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut

Us informem que s'ha publicat en el DOGC, la Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acta de la Comissió paritària del III Conveni col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

Codi de conveni: 79100135012015

Data de publicació: 19/06/2023

Àmbit territorial: Aquest conveni s'aplicarà a tots els treballadors/es de Catalunya

Acords

1- Aprovació dels premis de fidelització Fundació, Sant Francesc d'Assis, Fundació Privada Hospital Asil de Granollers

2- Resolució de consultes a la Comissió paritària

 

                                                                                                 » Per accedir a l'acta, cliqueu aquí

 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org