Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics - Taules salarials 2022 i 2023

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la Resolució per la qual es registren i publiquen les taules salarials per a l'any 2022 i 2023 del VII Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics.

Data de publicació: 14/07/2023

Codi de conveni: 99008725011994

Acords:

1: S'aprova les taules salarials de 2022 per al personal docent en pagament delegat, complint amb l'article 57 del VII Conveni Col·lectiu.

2: S'aprova les taules salarials de 2023 per al personal d'administració i serveis, el personal docent de nivells no concertats i centres residencials, complint amb l'article 57 del VII Conveni Col·lectiu.

3: S'aprova el complement al Salari Mínim Interprofessional (SMI) per a aquelles categories la retribució total a jornada completa sigui inferior a l'SMI.

4: S'aprova el complement addicional temporal al personal d'administració i serveis per a categories amb salari base per sota de l'SMI.

5: S'aprova l'actualització del complement de sortides amb pernoctació.

6: S'aprova la paga compensatòria de l'annex 1 de les taules salarials. 

Les diferències que les empreses deguin als seus treballadors a conseqüència de l'aplicació retroactiva des de l'1 de gener de 2022 de les taules salarials, hauran de quedar totalment saldades en el termini de tres mesos des de la publicació d'aquestes taules en el BOE.

Les diferències que les empreses deguin als seus treballadors a conseqüència de l'aplicació retroactiva des de l'1 de gener de 2023 de les taules salarials, hauran de quedar totalment saldades en el termini de tres mesos des de la publicació d'aquestes taules en el BOE.

» Per accedir a l'acord, cliqueu aquí
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org