Signada la revisió de les taules salarials de 2022 i 2023 del Conveni de la indústria tèxtil i la confecció

Us informem que la Comissió Paritària del Conveni estatal de la Indústria Tèxtil i de la Confecció es va reunir per a la signatura de les taules salarials, amb la revisió d’un 0,5% per a l’any 2022 i la posterior actualització de les taules de 2023 amb l’increment pactat d’un 2%.

El Salari Mínim Intertèxtil ha quedat superat per l’SMI, per la qual cosa s’ha procedit a la seva actualització i, en vistes d’un nou increment de l’SMI, s’ha acordat que aquesta quantitat s’actualitzarà automàticament quan es produeixi un augment de l’SMI.

Els increments pactats el 2022 tindran efectes amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener del mateix any, per tant, es farà el pagament dels endarreriments corresponents. Tant el pagament dels endarreriments com les noves taules salarials per a l'any 2023 han d’abonar-se abans del 31 de març d’aquest any.

L’acta i les taules estan pendents de publicació en el BOE.

» Per accedir a les taules 2022, cliqueu aquí
» Per accedir a les taules 2023, cliqueu aquí
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org