Conveni col·lectiu d’aparcaments, estacionaments regulats de superfície, garatges, serveis de rentat i greixatge de vehicles - Taules salarials 2022

Us informem que s'ha publicat en el DOGC, la Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió mixta d’interpretació i seguiment del Conveni col·lectiu d’aparcaments, estacionaments regulats de superfície, garatges, serveis de rentat i greixatge de vehicles de Catalunya, relatiu a les taules salarials 2022.

Codi de conveni: 79001575011999

Data de publicació: 04/04/2022

Acord: En compliment del que estableix l'article 9 del Conveni col·lectiu d'àmbit nacional de Catalunya per al sector d'aparcaments, estacionaments regulats de superfície, garatges, serveis de rentat i greixatge de vehicles, es reuneix la Comissió mixta d'interpretació i seguiment del conveni esmentat a fi d'establir les taules salarials per al 2022.

Donats els valors per l'Institut Nacional d'Estadística respecte a l'IPC anual del 2021 i sobre la base del límit màxim d'increment del 2,5%, adjuntem l'enllaç de l'acord on trobareu els imports acordats.

» Per accedir l'acord, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org