Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques | quota empresarial per a l'any 2022 a la Fundació Laboral de la Construcció

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la Resolució de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acta de l'acord que fixa la quota empresarial per a l'any 2022 a la Fundació Laboral de la Construcció.

Data de publicació: 21/03/2022

D'acord amb el que es disposa en l'article 115.4 del VI Conveni col·lectiu general del sector de la Construcció (codi de conveni núm. 99005585011900), es fixa la quota empresarial per a l'any 2022 a la Fundació Laboral de la Construcció.

Acord, adoptat pel Patronat de la Fundació Laboral de la Construcció, reunit en sessió plenària el dia 21 de desembre de 2021, que va acordar el següent: Proposar a la Comissió Negociadora del Conveni General del Sector de la
Construcció que es fixi la quota a la Fundació Laboral de la Construcció en el 0,35% per a l'any 2022, de conformitat amb el que es disposa en l'article 115.4. del VI Conveni General del Sector de la Construcció. Així mateix, es mantenen els tipus i recàrrec per mora si el pagament es fa fora del termini reglamentari segons la normativa vigent per a la Seguretat Social i segons les diferents situacions en què s'hagi realitzat l'ingrés.

» Per accedir el text de l'acord, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org