Conveni col·lectiu de treball de les indústries de la fusta de la província de Barcelona - Preacord, signat pendent de publicar

Us informem que s'ha signat un preacord del Conveni col·lectiu de treball de les indústries de la fusta de la  província de Barcelona.

Codi de conveni: 08005785011994

Data publicació: SIGNAT PENDENT DE PUBLICAR

Àmbit territorial: El present Conveni col·lectiu és aplicable a tots els centres de treball ubicats a Barcelona i la seva província.

Preacord:

• Increment del 2023 un 4%, 2024 un 3% i 2025 un 3% amb revisió tècnica de fins a un 1% per cadascun dels anys aplicable a taula de l'any següent.

• Creació de Comissió per redactar els permisos i adaptar-los a la nova legislació

• Eliminació de l'article 19 amb clàusula transitòria de manteniment fins a la publicació de conveni i adequació a les taules ordinàries al mes de la publicació.

• Es preveu la possibilitat d'un contracte temporal de fins a 9 mesos.

• Es preveu la possibilitat de contractació de fixos discontinus només a temps complets i amb els extrems de crida proposats pels sindicats.

• Inclusió de recomanació d'informar de baixes d'IT en un acte de la Comissió paritària.

• Creació de Comissió per estudiar les possibilitats o no que el registre de jornada es pugui fer a través de dades biomètriques.

• Es fixa com a data de propera reunió el dia 12/01/2024.

Accediu al text del preacord