Calendari laboral 2023 del Conveni de la construcció de la província de Barcelona (PENDENT DE PUBLICACIÓ)

Us informem que el passat divendres 4 de novembre de 2022 la Comissió Paritària del Conveni Col·lectiu de Treball de la Construcció i Obres Públiques de la Província de Barcelona va aprovar el Calendari Laboral 2023 de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona.

Adjuntem el calendari, així com l'acta de la reunió amb les signatures per part dels diferents components de la comissió.

Comentar-vos que en el Calendari Laboral caldria tenir en compte que falten per assignar les dues festes locals a proposta dels municipis respectius.

→ Calendari laboral 2023 construcció província de Barcelona
→ Acta de la reunió
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org