Conveni col·lectiu del sector de grans magatzems | Aplicació de l'apartat 1 de l'article 24

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la Resolució de 17 de març de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord relatiu a l'aplicació de l'apartat 1 de l'article 24 del Conveni col·lectiu del sector de grans magatzems.

Codi de conveni: 99002405011982

Data de publicació: 04/04/2022

Aplicació incremento salarial article 24 del Conveni Col·lectiu de Grans Magatzems (BOE d'11 de juny de 2021) per a l'any 2022: Oberta la sessió, i en compliment del que es preveu en el Conveni Col·lectiu de Grans Magatzems (BOE d'11 de juny de 2021), la comissió mixta per unanimitat acorda aplicar l'increment pactat conforme al que es disposa en l'apartat 1 de l'article 24 del Conveni de Grans Magatzems, i disposició Transitòria Cinquena.

A tals efectes per a l'any 2022, les Empreses i Grups d'Empresa que apliquin el present conveni disposaran, fins al 31 de desembre de l'any 2022 per a l'aplicació de l'increment de l'1% que s'aplicarà amb data d'efectes de l'1 de gener de 2022 sobre les Taules Salarials definitives de l'article 22.1. De conformitat amb el que es preveu en l'article 24 del conveni col·lectiu, les empreses hauran d'abonar l'increment fix pactat abans del 31 desembre del corresponent any, disposant d'igual termini per a efectuar les cotitzacions dels endarreriments corresponents.

A tals efectes, es procedeix a aprovar les noves taules amb efectes d'1 de gener de 2022.

La Comissió Mixta respecte a l'increment variable anual en funció d'evolució de vendes del sector, acorda esperar a les dades definitives de l'INE, moment en què es tornaran a reunir per a determinar si escau l'increment addicional conforme a l'article 24. Apartats 2 i 3 del Conveni Col·lectiu de Grans Magatzems.

» Per accedir l'acord, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org