Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics - Incorporació Disposició transitòria cinquena

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la Resolució per la qual es registren i publiquen l'Acta d'incorporació d'una nova Disposició transitòria cinquena en el VII Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics.

Data de publicació: 24/07/2023

Codi de conveni: 99008725011994

Incorporació Disposició Transitòria cinquena:

- Primer: Aprovar una nova Disposició Transitòria en el text del VII Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics per a ampliar el temps de negociació de les taules salarials per al personal en pagament delegat amb la finalitat de poder signar un increment del 2,5% dels salaris sense que això suposi superar el mòdul del concert establert en la Llei de ressupostos generals de l'Estat per a l'any 2023.

- Segon: En conseqüència i per les causes exposades, la nova transitòria que s'acorda incorporar és la següent:

«Disposició Transitòria Cinquena. S'amplia fins al 31 de desembre de 2023, de manera excepcional i només per a aquest any 2023, el termini de tres mesos establert en els articles 4 i 57 del conveni per a la signatura de les taules salarials del personal en pagament delegat de 2023.»

 

» Per accedir a la Resolució, cliqueu aquí
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org