Cercadors de normativa

Relació de cercadors

Et facilitem l'accés a la relació de cercadors de normativa que poden ajudar-te a resoldre la major part dels dubtes que et puguin sorgir.

Buscador de normativa del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Per a text complet des del núm. 1 (5.12.1977) fins avui, accediu a la Base de dades del DOGC. Consulta del text complet des del núm. 3544 (2.1.2002) fins avui per la cerca simple.

Buscador de Normativa del Butlletí Oficial de l'Estat

Disposicions de caràcter general d'àmbit estatal, autonòmic i europeu des de 1960, i anàlisi jurídic de cada disposició.

Portal Jurídic de Catalunya

El Portal Jurídic de Catalunya ofereix el dret vigent a Catalunya i un seguit de serveis d?informació que en faciliten la consulta.

Eur - Lex: Diari oficial de la Unió Europea

Accés al Dret de la Unió Europea

Oficina de Gestió Empresarial

L'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) funciona com un punt de tramitació per a les empreses, donant servei a empresaris i professionals i els facilita l'acompliment de les seves obligacions davant l'Administració.

     

InfoNORMA

El Servei InfoNORMA és un servei d’informació i assessorament creat per iniciativa del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de facilitar l’accés a la normativa legal de seguretat industrial.

TENS DUBTES? CONSULTA AMB L'EQUIP D'ASSESSORAMENT LABORAL