Conveni col·lectiu per a despatxos de tècnics tributaris i assessors fiscals - Taula salarial 2022

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la Resolució, per la qual es registren i publiquen les taules salarials definitives per a l'any 2022 del VI Conveni col·lectiu per a despatxos de tècnics tributaris i assessors fiscals.

Codi de conveni: 99012405011999

Data de publicació: 21/03/2023

Acord: La reunió té per únic objecte aprovar les taules salarials definitives per a l'any 2022, elaborades segons el que es disposa en l'article 25 del VI Conveni Col·lectiu per a despatxos de tècnics tributaris i assessors fiscals. 

Havent constatat la Comissió Paritària, que l'IPC general final de 2022 va ser del 5,7%, segons publica l'Institut Nacional d'Estadística, i resultant aquest superior a l'increment salarial inicial per a 2022, que va ser del 3,5%, ja aplicat sobre les taules salarials de l'any 2021, procedeix ara incrementar novament les taules de 2022 conforme a la següent escala:

→ 1,25% IPC 5,5%-6,49% (total 4,75% d'increment)

En conseqüència, s'incrementen les Taules inicials de 2022 en un 1,25% addicional, fixant-se així les taules salarials definitives per a 2022. La diferència resultant s'abonarà abans del 31 de març de 2023 en una sola paga

» Per accedir el text amb les taules, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org