Aportacions al Pla de Pensions del Sector de la Construcció

Us recordem que el Butlletí Oficial de l'Estat va fer públic el passat 23 de setembre la resolució de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el VII Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció. El conveni, vigent fins al desembre del 2026, inclou el primer gran pla de pensions simplificat que beneficiarà més d'1,3 milions de treballadors/es del sector.

Segons el que estableix l'article 5.1 del Reglament d'especificacions del Pla de Pensions d'Ocupació del Sector de la Construcció, aquest “(…) entrarà en vigor el dia de la seva integració al Fons de Pensions d'Ocupació”.

Això implica que, a partir de l'1 de febrer:

• Les empreses hauran de començar a fer les contribucions mensuals. La del mes de febrer es farà a mes vençut, seguint les instruccions establertes a l'aplicació Aporta+ de Vida Caixa. Es carregarà al compte de l'entitat promotora el 22 de març del 2024, per la qual cosa la informació de partícips i contribucions haurà d'estar carregada a Aporta+ abans del 20 de març del 2024, si bé es recomana fer-ho com més aviat millor.

• D'altra banda, les empreses disposaran d'un termini de 90 dies (data límit: 30 d'abril) per fer el pagament dels endarreriments meritats des de l'1 de gener del 2022 fins al 31 de gener del 2024.

Acompanyem la Guia Pràctica del Pla de Pensions d'Ocupació Simplificat del Sector de la Construcció, per intentar donar resposta als possibles dubtes que puguin sorgir a l'hora de posar en funcionament el Pla.

Així mateix, adjuntem les taules que recullen les aportacions pels anys 2022 i 2023, signades per la Comissió Paritària del Conveni Col·lectiu de Treball de la Construcció i Obres Públiques de la Província de Barcelona, en data 31 d'octubre de 2023 i les taules salarials de 2024, signades el 19 de gener per la Comisión paritaria (art. 111 del convenio general de la construcción), amb les aportacions a fer durant l’any en curs. Cal recordar que cap de les dues actes encara han estat publicades al BOE.

Guia pràctica del Pla de Pensions
→ Acta Conveni Col·lectiu de Treball de la Construcció i Obres Públiques de la província de Barcelona
→ Acta 2/2024 Comisión Paritaria del Conveni General de la Construcción
 

 Informació facilitada pel Gremi de Construcció d'Obres