Acord relatiu a l'actualització de les taules salarials, corresponents a l'any 2022, de la província de Barcelona

Us informem que s'ha publicat en el BOE Resolució de 9 de gener de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord relatiu a l'actualització de les taules salarials, corresponents a l'any 2022, de la província de Barcelona, del Conveni col·lectiu general del sector de la construcció.

Codi de conveni: 99005585011900

Acta de la reunió 6/2022 de la Comissió Paritària del Conveni General del sector de la construcció: elaborar les taules salarials corresponents a l'any 2022 del Conveni col·lectiu de treball de la Indústria de la Construcció i Obres Públiques de la província de Barcelona.

Increment fixat en l'article 52 del VI CGSC: Les taules provincials de l'any 2021 i vigents durant l'exercici s'actualitzaran en un 3,00% amb efectes des del dia 1 de gener de 2022, amb la següent excepció referent al plus de transports, distància i eines al qual de moment no se'ls aplica l'increment fixat en l'article 52 del VI CGSC.

» Per accedir el text de l'acta, cliqueu aquí 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org