CORRECCIÓ D’ERRADES - Conveni col·lectiu de treball del Comerç de cansaladers-xarcuters, carnissers, menuts comestibles i detallistes de volateria, ous i caça per als anys 2023-2024

Us informem que s'ha publicat en el BOP, la CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució de 20 de d’octubre de 2023, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Conveni col·lectiu de treball del Comerç de cansaladers-xarcuters, carnissers, menuts comestibles i detallistes de volateria, ous i caça de la província de Barcelona per als anys 2023-2024

Codi de conveni: 08000755011993

Correcció d'errades: Havent observat errades al text del conveni esmentat, tramès al BOPB i publicat el 26 d’octubre de 2023, i fetes les correccions oportunes, es publica de nou el text íntegre en català i castellà.

 

Accediu al nou text publicat
 

Atès que s'han publicat dos convenis íntegres de Comerç de cansaladers-xarcuters, carnissers, menuts comestibles i detallistes de volateria, ous i caça de la província de Barcelona per als anys 2023-2024 en el BOP de 26/10/2023 i BOP de 9/11/2023, les modificacions que s'han trobat són les següents:

1. Article 19. Permisos retribuïts.

Canvis a la lletra b).

2. Article 23. Excedència per maternitat o adopció.

Canvis a la redacció de segon paràgraf.