Circulars 2019

17/06/2019 | Calendari de festes laborals per a l'any 2020
11/06/2019 | Conveni de perruqueries, centres d'estètica i bellesa
03/06/2019 | Conveni col·lectiu d'entitats d'assegurances, reassegurances i mútues col·laboradores amb la Seguretat Social
03/06/2019 | Conveni de l'ensenyament privat de Catalunya sostingut totalment o parcialment amb fons públics
29/05/2019 | Conveni d'establiments sanitaris d'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis clíniques
22/05/2019 | Conveni de la indústria de la construcció i obres públiques - Taules 2019
08/05/2019 | Correcció d'errades del Conveni de perruqueries, centres d'estètica i bellesa
03/05/2019 | Conveni col·lectiu estatal d'estacions de servei
11/04/2019 | Conveni col·lectiu d'indústries càrnies
11/04/2019 | Conveni del comerç de peix fresc i congelat
01/03/2019 | Conveni d'empreses de seguretat - Acord modificació
01/03/2019 | Conveni de pastes, paper i cartró
05/03/2019 | Conveni dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris
05/03/2019 | Conveni d'empreses de seguretat - Sentència TS
13/03/2019 | Conveni de les empreses de remolcadors de trànsit interior i exterior de port
13/03/2019 | Conveni col·lectiu nacional d'autoescoles
19/03/2019 | Conveni de la indústria tèxtil i de la confecció (signat pendent de publicació)
29/03/2019 | Conveni de recuperació i reciclat de residus i matèries primeres secundàries
29/03/2019 | Conveni d'empreses de treball temporal
29/03/2019 | Conveni de la indústria de la construcció i obres públiques 2017 - 2021