Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics - Acords de modificació

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la resolució de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen els Acords de modificació del VII Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics.

Codi de conveni: 99008725011994

Data de publicació: 10/06/2022

La Comissió negociadora del VII Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics, es reuneix per a adaptar el VII Conveni Col·lectiu a la reforma laboral introduïda pel Reial decret 32/2021, de 28 desembre de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball.

Acords:

Primer: Aprovar les modificacions necessàries del Capítol II «Contractació», en el text del VII Conveni col·lectiu.

Segon: Aprovar la inclusió d'una nova disposició addicional onzena en el text del VII Conveni col·lectiu.

Tercer: Aprovar la inclusió d'una nova transitòria cinquena en el text del VII Conveni col·lectiu.

» Per accedir el text amb els acords, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org