Conveni col·lectiu general del sector de la construcció - Nova regulació del contracte indefinit adscrit a obra

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la Resolució de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acta per la qual es modifica el VI Conveni col·lectiu general del sector de la construcció.

Codi de conveni: 99005585011900

Data de publicació: 17/05/2022

Incorporar al VI Conveni General del Sector de la Construcció el següent article: 

Article 24 bis. Contracte indefinit adscrit a obra

En aquest article es regula la possibilitat de l'extinció del contracte indefinit adscrit a obra per motius inherents a la persona treballadora en el sector de la construcció.

Els contractes de treball indefinits adscrits a obra celebrats en l'àmbit de les empreses del sector de la construcció, podran extingir-se per motius inherents a la persona treballadora conforme al que es disposa l'acta que adjuntem, que resultarà aplicable amb independència del nombre de persones treballadores afectades.

» Per accedir al text amb la nova regulació, cliqueu aquí
» També us adjuntem l'últim informe elaborat per l'assessor: El contracte indefinit adscrit a una obra
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org