Acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per als anys 2013-2018

Us informem que s'ha publicat en el DOGC, la Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per als anys 2013-2018

Codi de conveni: 79002575012007

Data de publicació: 16/06/2023

Àmbit territorial: Aquest conveni s'aplicarà a tots els treballadors/es de Catalunya

Acords

1- Les parts es reconeixen la representació amb la que actuen i legitimitat per signar el present Acord parcial del Conveni col·lectiu de Catalunya d'acció social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc assolit en la seu del Tribunal Laboral de Catalunya

2- Ratificar l'Acord parcial del Conveni col·lectiu de Catalunya d'acció social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc en els termes que consten en l'annex a la present acta de la qual forma part inseparable; així com continuar les negociacions del conveni per arribar a un acord en la seva globalitat que permeti el nou Conveni.

3- Facultar a La Confederació sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO), per tal que pugui tramitar el dipòsit, inscripció i publicació dels acords que consten en la present acta i annex que l'acompanya al Registre del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya corresponent (REGCON)

                                                                                                 » Per accedir a l'acta, cliqueu aquí

 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org