Situació de la negociació dels convenis per a la Indústria Siderometal·lúrgica i del Conveni de comerç del metall de la província de Barcelona

Us informem sobre la negociació dels convenis de la indústria i del comerç del sector metall de la província de Barcelona.

Indústria

El passat 11 de juliol es va publicar al BOPB l’acord d’actualització salarial 2021 que s’havia signat en data 16 de juny, després que els sindicats instessin un conflicte col·lectiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Tancat aquest tema, al juny va començar pròpiament la negociació del conveni amb la recepció de la plataforma sindical.

Podem dir que, en aquest moment, s’estan iniciant les negociacions i no preveiem que s’arribi a cap acord de forma immediata. La negociació es pot allargar davant les dificultats de pacte en temes com l’increment salarial, la jornada efectiva de treball o la clàusula de revisió, en un entorn clarament inflacionari i de gran incertesa econòmica, no descartant-se alguna mobilització els propers mesos tal com ja han anunciat els sindicats.

Tot sent coneixedors que moltes empreses estan elaborant els seus pressupostos pel 2023 no disposem de cap informació que ens permeti intuir els increments salarials finals tant pel 2022 com pel 2023.

Comerç

Tot i que el conveni de comerç no disposa de clàusula de garantia salarial, la negociació del nou conveni està avançant molt lentament i possiblement condicionada per la lentitud del conveni d’indústria. No es preveu una signatura immediata i no disposem de cap informació que ens permeti intuir els increments salarials finals tant pel 2022 com pel 2023.

En funció de com es vagi desenvolupant les negociacions els anirem informant.

Font: Centre Metal·lúrgic

 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org