Conveni col·lectiu de recuperació i reciclatge de residus i matèries primeres secundàries - Taula salarial 2023

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la Resolució, per la qual es registra i publica la taula salarial per a l'any 2023 del Conveni col·lectiu de recuperació i reciclatge de residus i matèries primeres secundàries.

Codi de conveni: 99004345011982

Data de publicació: 21/03/2023

Acord: S'exposa que l'avanç del PIB del 4t trimestre publicat per part de l'INE fa que la variació del PIB de l'any 2022 és superior al 2% i l'IPC de 2022 és també superior al 2%.

En aplicació dels acords adoptats en l'article 12 del Conveni Col·lectiu s'acorda aplicar un increment del 0,25% en tots els conceptes retributius corresponents a l'any 2023.

A causa de l'increment del salari mínim interprofessional que s'ha establert per a l'any 2023 en 1080 euros/mes, això implicarà que la quantia de salari mínim anual per a 14 pagues en 2023 és de 15.120 euros, s'ajusten les taules salarials per a incrementar les quantitats d'aquells treballadors l'SMI dels quals aquest per sota del mínim establert.

» Per accedir el text amb les taules, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org