Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries de fabricació de prefabricats de formigó i derivats del ciment | Taules definitives 2021

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials definitives per a l’any 2021 del Conveni col·lectiu.

Codi de conveni: 08001755011994

Data de publicació: 17/05/2022

Acords:

Signatura de les taules salarials definitives any 2021

D'acord amb els pactes en el Conveni provincial en la seva Disposicio final primera, una vegada conegut l’increment del consum de ciment corresponent a l’any 2021 per Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu general del sector de derivats del ciment reunits el passat 15 de desembre de 2021 li correspon un increment salarial del 2% sobre les taules definitives de l’any 2019 amb vigència de l’1 de gener al 31 de desembre de 2021.

Taules salarials any 2022

Les taules definitives de l'any 2021 serviran de partida per a les taules de l'any 2022, a l’espera de les taules definitives.

Pagament d’endarreriments any 2021

Per afavorir el càlcul a les empreses, s’acorda que els endarreriments generats des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021, s'abonaran a tots els treballadors afectats per aquest Conveni en forma de pagament únic i igual per a tots en la quantia següent:

Regim A TEMPS: 315,18 EUR

Regim A INCENTIU: 322,32 EUR

» Per accedir a les taules salarials, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org