Conveni col·lectiu autonòmic de l’ensenyament privat de Catalunya sostingut totalment o parcialment amb fons públics | Revisió salarial per a l’any 2023

Us informem que s'ha publicat en el DOGC, la Resolució, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord de revisió salarial per a l’any 2023 de l'XI Conveni col·lectiu autonòmic de l’ensenyament privat de Catalunya sostingut totalment o parcialment amb fons públics.

Codi de conveni: 79000575011994

Data publicació: 09/01/2024

Àmbit territorial: El present Conveni col·lectiu és aplicable a tots els centres de treball ubicats a Catalunya.

Acord: 

Aprovar per unanimitat les noves taules salarials per a l'any 2023.

Els centres hauran d'aplicar aquestes taules i fer efectius els endarreriments dins dels dos mesos següents a la publicació al DOGC, sense perjudici que els centres ja les puguin actualitzar.

 

Accediu al text publicat