Acord parcial de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya, referent a l’increment salarial del salari mínim interprofessional

Us informem que s'ha publicat en el DOGC, la Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord parcial de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya, referent a l’increment salarial del salari mínim interprofessional.

Data de publicació: 01/06/2023

Codi de Conveni: 79002295012003

Acord:  S'acorda que els següents llocs de treball contemplats al III Conveni col·lectiu del lleure educatiu i sociocultural i inclosos al grup professional VI:

- Porter/a-zelador/a.

- L'empleat/a de manteniment.

- El conductor/a.

- L'empleat/a de neteja i el controlador/a de sales.

Passen a cobrar el sou brut anual 15.120 euros que estableix el Salari Mínim Interanual (SMI) per aquest any 2023, que es farà efectiu a partir de la seva publicació, i amb caràcter retroactiu d'1 de gener de 2023.

Aquests llocs de treball tindran els següents increments:

Increment a partir de l'1 de setembre de 2023: 2%

Increment a partir de l'1 de setembre de 2024: 2,5%

La Comissió negociadora del Conveni col·lectiu del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya acorda la modificació parcial del mateix amb relació a les taules Salarials. Les parts s'emplacen a continuar les negociacions del conveni per arribar a un acord en la seva globalitat que permeti el nou text del Conveni col·lectiu.

 

» Per accedir al text del DOGC, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org