Conveni col·lectiu dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut - Acta de la Comissió paritària

Us informem que s'ha publicat en el DOGC, la Resolució, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acta de la Comissió paritària del III Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

Data de publicació: 18/04/2023

Acords:

» Constitució de la Comissió paritària del III Conveni de la sanitat concertada del SISCAT, elecció del president/a i del calendari de reunions 2023 i de les comunicacions a la Comissió paritària.

» Formalització de les taules salarials del personal infermer/a resident, relacionades amb l'Acord de Govern de data 31/01/2023 - Increment del 2,5% corresponent a l'any 2023.

» Aprovació dels premis de fidelitat.

» Tractament de les consultes rebudes fins el 7 de febrer de 2023.

→ Per accedir el text, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org