Conveni de serveis d'atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció de l'autonomia personal 2019 - 2025

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la resolució de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el VIII Conveni de serveis d'atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció de l'autonomia personal 2019 - 2025.

Codi de conveni: 99010825011997

Data de publicació: 09/06/2023

Àmbit territorial: Aquest conveni s'aplicarà en tot el territori espanyol.

Vigència i durada: El present conveni col·lectiu entrarà en vigor l'1 de gener de 2019 i tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2025, excepte en aquelles matèries on s'estableixi una cosa diferent. I segons el que s'estableix en la disposició addicional del present conveni.

Jornada i horari de treball. Normes comunes: S'estableix una jornada màxima anual de treball efectiu, ja sigui en torn partit o continu, especificada per a cada exercici i cadascun dels sectors inclosos en aquest conveni:

Any 2023:

Ajuda a domicili: 1.755 hores.

Resta d'àmbits: 1.792 hores.

A partir de l'any 2024:

Ajuda a domicili: 1.747 hores.

Resta d'àmbits: 1.784 hores.

A partir de l'any 2025:

Ajuda a domicili: 1.735 hores.

Resta d'àmbits: 1.772 hores.

Taula de retribucions: S'annexen al present conveni les taules salarials corresponents al període de vigència previst en l'article 4 d'aquest.

 

» Per accedir al text del conveni, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org