Conveni col·lectiu nacional d'universitats privades, centres universitaris privats i centres de formació de postgraduats - Modificació conveni i taules salarials 2022

Us informem que s'ha publicat en el BOE la resolució, per la qual es registra i publica la modificació del VIII Conveni col·lectiu i publica la revisió salarial per a l'any 2022 i taules salarials.

Codi de conveni: 99010715011997

Data publicació: 01/03/2022

Modificació: acorden modificar l'article 24: Complement de dedicació en seu, del Conveni.

A conseqüència de la modificació de l'article 24, les parts acorden incloure una nova disposició derogatòria

» Per accedir el text de la modificació, cliqueu aquí

Taules 2022: acorden un increment salarial per a l'any 2022 de l'1,9% per a totes les categories sobre tots els conceptes.

L'entrada en vigor d'aquesta revisió salarial serà a partir de l'1 de gener de 2022.

» Per accedir el text amb les taules salarials, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org