Acord relatiu a l'actualització de les taules salarials, corresponents a l'any 2023, de la província de Barcelona del Conveni col·lectiu general del sector de la construcció

Us informem que s'ha publicat en el BOE la Resolució, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l'Acord de Comissió Paritària relatiu a l'actualització de les taules salarials, corresponents a l'any 2023, de la província de Barcelona del Conveni col·lectiu general del sector de la construcció.

Codi de conveni: 99005585011900

Codi de conveni de Barcelona: 08001065011994

Acta de la reunió de la Comissió Paritària del Conveni General del sector de la construcció: elaborar les taules salarials corresponents a l'any 2023 del Conveni col·lectiu de treball de la Indústria de la Construcció i Obres Públiques de la província de Barcelona.

Increment: de conformitat amb el que es disposa en l'article 52.1 del VI CGSC, la fixació de les taules salarials del Conveni Col·lectiu de Treball de la Indústria de la Construcció i Obres Públiques de la Província de Barcelona per a l'any 2023, amb la següent excepció referent al plus de transports, distància i eines al qual de moment no se'ls aplica l'increment fixat en l'esmentat article.

» Per accedir a les taules, cliqueu aquí 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org