Conveni col·lectiu dels establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques - Modificació

Us informem que s'ha publicat en el DOGC, la resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la modificació de l’XI Conveni col·lectiu dels establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques.

Codi de conveni: 79000815011994

Data de publicació: 09/06/2022

Les parts comparegudes van signar, el passat dia 1 de març, l'XIè Conveni col·lectiu d'establiments sanitaris d'hospitalització, consulta, assistència i laboratoris d'anàlisis clíniques, per als anys 2020, 2021 i 2022 i s'han adonat que, al text del Conveni, hi manca la previsió de pagament dels endarreriments dels increments salarials acordats per a l'any 2022.

Acords:

S'incorpora l'apartat 7 a l'article 13, tal com s'indica a continuació

Salari Conveni 13.7. El pagament dels endarreriments corresponents a l'exercici 2022 (pagues ordinàries i part proporcional de pagues extraordinàries) s'abonarà com a màxim el 31 de maig de 2022.

» Per accedir el text amb els acords, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org