Correcció d'errades de les taules salarials corresponents a l'any 2021, de la província de Barcelona del Conveni col·lectiu general del sector de la construcció

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la Resolució de 22 de març de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es corregeixen errors en la de 25 de novembre de 2021, per la qual es registra i publica l'Acord d'actualització de les taules salarials, corresponents a l'any 2021, de la província de Barcelona del Conveni col·lectiu general del sector de la construcció.

Codi de conveni: 99005585011900

Data de publicació: 04/04/2022

Acord: Advertits errors en el text de l'Acord d'actualització de les taules salarials, corresponents a l'any 2021, de la província de Barcelona del Conveni col·lectiu general del sector de la construcció, registrat i publicat per Resolució de la Direcció General de Treball de 25 de novembre de 2021 en el BOE núm. 294, de 9 de desembre.

Aquesta Direcció General resol procedir a la rectificació dels citats errors. En les pàgines 151189 i 151590, ha de substituir-se la taula «Retribució diària»

» Per accedir a la Resolució, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org