Convenis col·lectius

Negociació col·lectiva

En aquest apartat podeu consultar els convenis, acords i pactes assolits en procediments de negociació col.lectiva, publicats en el DOGC, el BOP, el BOE  i també la resta de diaris oficials de tot Espanya.
L'eina del cercador permet accedir al text complet dels convenis col.lectius i les seves revisions, modificacions, correccions i aclariments, en format PDF.

 

Cercador de Convenis Col·lectius Laborals

Buscador de convenis d'àmbit estatal, autonòmic i provincial.

Convenis Col·lectius (Signats pendents de publicació)

Convenis i Taules salarials signades i pendents de publicar en un diari oficial

  

Darrers Convenis (data publicació)

Buscador de convenis d'àmbit estatal, autonòmic i provincial per data de publicació.

    

Estatut dels treballadors

Aquesta versió en suport electrònic de l'Edició Commemorativa del 25 Aniversari de l'Estatut dels Treballadors, reprodueix fidelment el contingut de la publicada el 2005 en format llibre. Ambdues, com apareix reflectit en el Sumari, es componen de quatre parts: 

1. La presentació de l'edició pel ministre de Treball i Assumptes Socials, 

2. Un Estudi introductori elaborat pel professor Valdés Dal-Ré, 

3. El text legal en la seva redacció inicial i en la seva redacció vigent, i 

4. Una relació cronològica de les normes modificadores del text inicial que han estat promulgades al llarg dels 25 anys d'existència.

 

TENS DUBTES? CONSULTA AMB L'EQUIP D'ASSESSORAMENT LABORAL