Acord parcial del Conveni del sector del Comerç de cansaladers-xarcuters, carnissers, menuts comestibles i detallistes de volateria, ous i caça de la província de Barcelona pels anys 2020-2022

Us informem que s'ha publicat en el BOPB, la Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord parcial del Conveni col·lectiu del sector del Comerç de cansaladers-xarcuters, carnissers, menuts comestibles i detallistes de volateria, ous i caça de la província de Barcelona pels anys 2020-2022.

Codi de conveni: 08000755011993

Acorden: Establir una nova taula salarial per a l´any 2022 que modifica l´import del salari base mensual, del salari brut anual, hores extres i hores extres d´inventari del grup IV.

ANNEX I
Taula salarial 2022

SB= salari base SBA= salari brut anual
HE= hores extres HEI= hores extres inventari

 

» Per accedir al text de l'acord, cliqueu aquí 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org