Conveni col·lectiu d'àmbit estatal de jardineria 2021 - 2024

Us informem que s'ha publicat en el BOE, la resolució per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu d'àmbit estatal de jardineria 2021-2024

Codi de conveni: 99002995011981

Data de publicació: 13/07/2022

Àmbit territorial: Aquest Conveni serà aplicable en tot el territori nacional.

Vigència: El Conveni tindrà una vigència inicial des de l'1 de gener de l'any 2021 al 31 de desembre del 2024.

Jornada de treball: La jornada màxima anual serà de 1.700 hores anuals per a cadascun dels anys de vigència del present Conveni.

Salari base mensual: S'adjunten com a Taules Annexes el salari base mensual per a cadascun dels anys de vigència del Conveni.

 

» Per accedir el text del conveni, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org