Conveni col·lectiu de les indústries de la fusta | Calendari laboral per a l’any 2022

Us informem que s'ha publicat en el BOP, la Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de les indústries de la fusta de la província de Barcelona, relatiu al calendari laboral per a l’any 2022.

Codi de conveni: 08005785011994

Data de publicació: 24/01/2022

Àmbit territorial: El present Conveni afecta totes les empreses i treballadors/res de la província de Barcelona.

Calendari laboral 2022: Tal i com estableix l’article 21 del Conveni, s’ha elaborat el Calendari laboral orientatiu per a 2022, i que es recomanat per a les empreses de la província de Barcelona.

La jornada anual de l'any 2021 és de 1752 hores, que equivalen a 219 dies de treball.

Festius Oficials:

1 Gener Cap d'any
6 Gener Reis
15 Abril Divendres Sant
18 Abril Dilluns de Pasqua Florida
6 Juny Dilluns de Pasqua Granada
24 Juny Sant Joan
15 agost Assumpció
12 Octubre Festa Nacional d'Espanya
1 novembre Tots Sants
6 Desembre Dia de la Constitució
8 Desembre La Immaculada
26 Desembre San Esteve

Vacances (33 dies naturals segons conveni): 

Setmana Santa (6 dies naturals) 

Estiu (24 dies naturals -18 laborables- )

23 de desembre

27 i 28 de desembre

Proposta orientativa de festius per excés de jornada (3 dies): 7 de gener, 31 d'octubre i 5 de desembre

Festius locals (2 dies): Seran les corresponents a cada municipi. Si coincidís amb vacances, dissabte, diumenge o qualsevol dels festius o vacances es traslladarà al primer laborable següent o a un altre dia laborable que acordin les parts.

» Per accedir el calendari 2022, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org