Actes del Conveni col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut

Us informem que s'ha publicat en el DOGC, la Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació dels actes 2 i 3 del Conveni col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut

Codi de conveni: . 79100135012015

Data de publicació: 15/06/2023

Àmbit territorial: Aquest conveni s'aplicarà a tots els treballadors/es de Catalunya

Acords

1. Acta 2

Aprovació del calendari de reunions ordinàries 2023 i format de les mateixes

Aprovació dels premis de fidelitat comunicats fins a 23 de març de 2023

Tractament de les consultes rebudes fins el 16 de març de 2023

2. Acta 3 

Aprovació dels premis de fidelització comunicats fins a 20 d'abril de 2023

Conclusions del grup de treball d'interpretació del nou redactat de l'article 29 (plus Vinculació)

Tractament de les consultes rebudes fins el 13 d'abril de 2023 (segons disponibilitat de temps)

» Per accedir a l'acta 2, cliqueu aquí
» Per accedir a l'acta 3, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org