Signada la Revisió salarial per a l'any 2023 del Conveni Col·lectiu general de treball de la indústria tèxtil i de la confecció

Us informem que el 23 de gener de 2024, els representants de les organitzacions empresarials i sindicals van procedir a la signatura de les taules salarials de regularització de l'any 2023, tal com estableix l'article 52.3 del Conveni Col·lectiu de la Indústria Tèxtil i de la Confecció.

S'ha procedit a la revisió salarial de les taules dels diferents annexos, regularitzant-se amb el 0,5%, taxa màxima a aplicar, tenint en compte que la diferència entre l'increment pactat i l'IPC corresponent a 2023 ha superat aquesta xifra.

Les persones treballadores afectades pel conveni, a jornada completa, en cap cas percebran un salari inferior al Salari Mínim Interprofessional vigent per a 2023, fixat pel Govern en l'RD 99/2023, de 14 de febrer, que el fixa en 36 € bruts/dia i 1.080 € bruts/mes, per 14 pagues.

Totes les empreses afectades pel present conveni hauran de fer efectives les diferències salarials que es derivin de l'aplicació de les taules revisades, amb efectes des de l'1 de gener de 2023, abans del 31 de març de 2024.

Us enllacem els diferents annexos:

Annex I
→ Annex II
→ Annex III
→ Annex IV
→ Annex V
→ Annex VI
→ Annex VII
→ Annex VIII
→ Annex IX
→ Annex X