Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc | Acord de la Comissió paritària

Us informem que s'ha publicat en el DOGC la resolució, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc.

Codi de conveni: 79002575012007

Data publicació: 09/03/2022

Acord de la Comissió Paritària: Compensació dels festius (Article 36)

Es sol·licita a la Comissió paritària el seu pronunciament sobre si en el cas que un treballador/ora treballi un festiu 3 hores o 5 hores, se li ha d'aplicar la compensació del festiu recollida a l'article 36.

Resposta de la Comissió paritària Si, un treballador/ora que treballi un festiu 3 hores o 5 hores, se li ha d'aplicar la compensació del festiu recollida a l'article 36. L'article 36 fa referència a qualsevol persona treballadora que hagi de desenvolupar la seva feina en un dia festiu, independentment de la seva jornada diària o del tipus de servei que desenvolupi.

» Per accedir el text de l'acord, cliqueu aquí
 
Servei de Legislació i Convenis | Cristina Sala | Tel.93 736 11 18 | convenis@cecot.org | www.cecot.org